تعمیر و بازسازی حمام شهرداری

به همت گروه تاسیسات شهرداری درود حمام شهرداری مرمت و بازسازی گردید تا همشهریان عزیز بتوانند از فضایی سالم و مناسب بهرمند شوند