حماسه نهم دی ماه

حضور شهردار و پرسنل شهرداری در راهپیمایی نهم دی ماه

حضور شهردار و پرسنل شهرداری در همایش بصیرتی نهم دی ماه