تامین روشنایی پارک همت آباد

بازدید شب گذشته شهردار از مجموعه همت اباد در جهت رفع مشکلات این مجموعه
نصب ۴ برج نوری دیگر در منطقه همت اباد در دستور کار شهرداری قرار گرفت