شروع اجرای کانیو و اماده سازی معابر سطح شهر جهت اسفالت

✅شروع اجرای کانیو و اماده سازی معابر سطح شهر جهت اسفالت

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر درود