در راستای توانمندی بیشتر آتشنشانی

✅تحویل تجهیزات جدید از جمله ست تنفسی به پرسنل واحد اتشنشانی در جهت افزایش ایمنی کارکنان و ارتقا سطح خدمات

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر درود