خبر

بازدید امام جمعه محترم ،مدیر حوزه علمیه،شهردار و اعضای شورای اسلامی از روند اسفالت کوچه حمام قدیمی