مزایده ها


مزایده یک دستگاه نیسان کمپرسی ۲۴۰۰

photo_2018-01-23_12-54-42

دانلود

—————————————————————————————————

 

 

برگزاری مزایده عمومی یک باب مغازه در پارکینگ آبشار شهر دررود سال ۹۶

photo_2017-11-22_09-16-45

دانلود ۱

دانلود ۲

 

——————————————————————————————————————————————–

 

برگزاری مزایده عمومی آسیاب آبی دررود سال ۹۶

آگهی مزایده عمومی

دانلود

 

——————————————————————————————————————————————–

 

برگزاری مزایده کشتارگاه دررود در سال ۹۶

آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)دانلود

 

——————————————————————————————————————————————–

 

مزایده بوفه های شهرداری (۳۱ فروردین ۱۳۹۶)

 

مزایده

صفحه دوم

۳

 

 

*****************************************************************************

مزایده اجاره بوفه های شهرداری دررود (۲۷ اسفند ۱۳۹۴)

لینک دانلود

مزایده اجاره مغازه های شهرداری دررود (۲۷ اسفند ۱۳۹۴)

لینک دانلود

*****************************************************************************

 

مزایده اجاره کشتارگاه شهرداری دررود (۹ اسفند ۱۳۹۴)

لینک دانلود

مزایده اجاره بوفه های شهرداری دررود (۹ اسفند ۱۳۹۴)

لینک دانلود

مزایده اجاره مغازه های شهرداری دررود (۹ اسفند ۱۳۹۴)

لینک دانلود