تماس با ما


آدرس:

  • خراسان رضوی ، دررود ، خیابان امام خمینی(ره) ، روبروی اداره پست
  • info@darroud.ir
  • تلفن : ۱۳-۴۳۲۳۲۱۱۱(۵۱)  ۹۸+
    فکس :    ۴۳۲۳۳۴۴۲(۵۱)  ۹۸+
    ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه : ۷ – ۱۴
    ساعت کاری پنج شنبه : ۷ – ۱۳